Особливості буріння

Буріння горизонтальних та похило-спрямованих свердловин використовується через те, що чимало природних тріщин у пластах нетрадиційного газу є вертикальними. Відтак, при бурінні вертикальних свердловин більша їх частина виявляється незадіяною. Проходження горизонтальної частини стовбура свердловини через весь пласт дозволяє перетнути більшість таких щілин1. Технології буріння досягли рівня, який дозволяє легко керувати горизонтальною частиною свердловини і охопити ресурси сланцевого газу на площі, яка набагато більша, ніж у випадку вертикального буріння.

Порівняно з традиційним бурінням, такі свердловини покривають принаймні вчетверо більші площі під землею та дозволяють втричі скоротити обсяг використання земель на поверхні2. Розміщення на одному майданчику кластеру з кількох горизонтальних свердловин дозволяє ще більше скоротити ці площі, а отже зменшити негативний вплив на довкілля, витрати на розбудову інфраструктури та експлуатаційних витрат, а також знизити рівень шуму та інтенсивність руху вантажного транспорту.

За наявності кількох високопродуктивних кластерів, економічно доцільним може стати будівництво трубопроводів для доставки води. Розташування свердловин на одному "кущі" заохочує операторів до використання систем закритої циркуляції бурового розчину, які дозволяють покращити якість розчинів та проводити їх повторне використання. Оскільки сланці можуть містити водні "кишені", що пошкоджуються під час закачування бурових розчинів, на окремих свердловинах родовища Marcellus в США ведеться буріння із закачкою повітря. Воно є доцільним далеко не на всіх ділянках, але продукує малий обсяг сухих відходів, утилізувати які зручніше3. Горизонтальне буріння було застосоване на родовищах сланцевого газу ще у 1980-х роках, проте на той час воно було комерційно невиправданим – дебіт газу залишався низьким через відсутність належної стимуляції свердловин4

 

1 Lisa Sumi. Shale Gas: Focus on the Marcellus Shale, Oil&Gas Accountability Project, 2008.

2 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.

3 Там само.

4 Lisa Sumi. Shale Gas: Focus on the Marcellus Shale, Oil&Gas Accountability Project, 2008.

Знайти подію