Зменшення впливу: повітря

За останні 150 років домінація у споживанні енергії переходила від деревини до вугілля, від вугілля до нафти, а тепер – від вугілля до газу. Експерти прогнозують, що уже до 2020-2030 років газ переважатиме над нафтою у загальному споживанні. При цьому, одним з наслідків такого процесу є те, що співвідношення атомів вуглецю і атомів водню постійно зменшується: воно становить приблизно 10:1 у деревині, 2:1 у вугіллі, 1:2 у нафті та 1:4 у газі. Таким чином, одночасно із зростанням енергоспоживання, процес декарбонізації насправді триває у світі більше 100 років, але «помітили» його тільки зараз.Однак, тиск екологічних організацій щодо зміни клімату та зменшення забруднення повітря також виправданий, оскільки ціна, яку потрібно буде заплатити, поки декарбонізація відбудеться природним шляхом, є вищою, аніж за примусової заміни технологій на більш екологічні.

Проте, кожна з низьковуглецевих альтернатив має свої переваги і недоліки. Ядерна енергетика є надто повільною та дорогою у будівництві; вітрова не може забезпечити достатній обсяг потужності та надійності; сонячна є досить дорогою; біопаливо отримується за рахунок великих обсягів викидів вуглекислого газу. Усі технології, окрім ядерної (і меншою мірою, сонячної), потребують великих площ землі1.

Дослідження Worldwatch Institute та Deutsche Bank в США показали, що виробництво електроенергії, засноване на спалюванні газу, виділяє на 47% менше парникових газів, ніж вугільне. Вчені університету Карнегі-Мелона також дійшли до висновку, що результат поширення парникових газів від видобутку нетрадиційного газу є на 20-50% нижчим, ніж від вугілля2.

Порівняння парникового сліду в життєвому циклі природного газу і вугілля

 

Робота для екологів: контроль викидів метау та озону

Важливим побічним продуктом видобутку є викиди метану. Для його запобіганню оператори повинні вести постійний моніторинг і контроль на свердловині до, під час та після видобутку. Одним із варіантів є будівництво моніторингових станцій по всьому периметру бурової або моніторинг викидів безпосередньо біля гирла свердловини.

Дані такого контролю мають надаватись регуляторам, щоб за ними вивчати вплив видобутку на місцеві природні популяції та рівень вуглецевих викидів. У США використовують так звані «зелені технології», які дозволяють «збирати» метан зі зворотного припливу рідини для ГРП, відокремлюючи його від води і піску, з подальшим продажем. Це зменшує викиди парникових газів до рівня, співставного з видобутком звичайного газу3.

Іншим важливим процесом під час видобутку нетрадиційного газу є утворення озону. Це особливо важливо на заповідних територіях, – там, де проживає багато охоронюваних видів диких тварин. У США компанії, місцева влада та університети спільними зусиллями розробляють та впроваджують спеціальні засоби для вимірювання рівня озону. Так, на родовищі Пайндейл за участю компанії «Шелл» було розміщено спеціальні станції вимірювання якості повітря. Спостереження суворо каталогізуються, відтак і компанія, і місцева громада знає рівень викидів, зокрема протягом певного періоду часу. Окрім цього, компанія постійно вживає заходів для зменшення викидів шкідливих речовин у повітря. Наприклад, шляхом встановлення спеціальних каталізаторів на двигуни бурових верстатів, викиди оксиду азоту було знижено на 95%.

 

1 The Shale Gas Shock. Global Warming Policy Foundation. Report 2, 2011.

2 Therence H.Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012

3 The Royal Society and The Royal Academy of Engineering. Shale Gas Extraction in the UK: a Review of Hydraulic FracturingJune 2012.

Знайти подію